Adiel De Beuckelaere

Adiel De Beuckelaere

Plaats: 
Ninove
Studies: 
Adiel studeerde veel. Hij werd doctor in de Wijsbegeerte en Letteren
Weetje: 
Hij werd vijf dagen voor zijn oproeping bij het leger benoemd tot docent aan de Gentse Universiteit en had tijdens zijn studies ook heel wat tijd in Duitsland doorgebracht voor wetenschappelijk onderzoek.
Verhaal: 

Adiel is afkomstig uit West-Vlaanderen, maar trouwde in 1913 met Adelaïde Dortant uit Ninove, dochter van een handelaar in zink, lood en benodigdheden voor loodgieterij en tevens commandant van de pompiers.
Hij werd ingeloot in het Belgische leger in 1908 en zijn moeder, als weduwe met 7 kinderen, kon hem niet vrijkopen. Maar dankzij een studiebeurs kon hij college lopen te Ieper om zo terecht te komen in de ‘Compagnie Universitaire’ waar universitaire studies gecombineerd werden met opleiding tot korporaal. Op die manier maakte hij ook deel uit van het 2de linieregiment dat te Gent gekazerneerd was en meteen kon ingeschakeld worden in het oorlogsgebeuren, wat in 1914 gebeurde.

Geboortedatum en plaats: 
12 december 1888 in Handzame